สารประชาสัมพันธ์โรงเรียนปากพนัง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 66
งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ สมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน ประจำปี 2566 อำเภอปากพนัง
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 66
โรงเรียนปากพนังร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากพนังมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรและทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมการศึกษา ปี 2565
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
โรงเรียนปากพนังร่วมกับ อพวช.จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน) มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
โรงเรียนปากพนังร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางมนทิรา คงทอง
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
กลุ่มบริหารวิชาการ จัดสอบ CEFR ให้กับนักเรียนที่สนใจ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
กลุ่มบริหารวิชาการ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน "งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงเรียนปากพนัง
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
งานนักศึกษาวิชาทหารร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมลฑลทหารบกที่ 41 นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หญิงเข้ารับการฝึกภาคสนาม
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 66
กลุ่มนโยบาย แผนงาน และสารสนเทศ(งานประสานสมาคมศิษเก่าและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปากพนัง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 66
งานนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนปากพนัง ร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.ที่ 41 นำนักศึกษาวิชาทหารชายปีที่ 3 ฝึกภาคสนาม
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 66
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน 223
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 66
โรงเรียนปากพนังเป็นเจ้าภาพจัดงานวันครูอำเภอปากพนัง ครั้งที่ 67
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 66
โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTP จัดกิจกรรมค่าย SMTP 4 (English camp)
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 66
กลุ่มบริหารวิชาการจัดให้มีการสอบภาษาไทยตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 66
งานนักศึกษาวิชาทหารร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมลฑลทหารบกที่ 41 นำปลดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 66
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Christmas Day 2022
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 66
ร่วมทำบุญถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 65