:: เมนูหลัก ::
:: เกี่ยวกับโรงเรียน::
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ/กลยุทธ์
มาตรฐานการศึกษา
สถานที่ตั้งและแผนผัง
สีและเครื่องหมาย
คติพจน์
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบและบุคลากร
 
::หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง::
สพท.นศ.2
สพท.นศ.3
สพท.นศ.4
สพฐ.
เขตมัธยมศึกษานครฯ
รับ-ส่งหนังสือราชการ
ศูนย์ปฏิบัติการGPA
Data Center
สอบเรียนต่ออุดมศึกษา
แนะแนวม.6 เรียนต่อ
สอบออนไลน์ ม.3 ม.6
 
 
 
 
:: ลิงก์ทั่วไป::
  
 
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

myspace web counter
   
เริ่มนับ 17 มี.ค. 2553
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนปากพนังรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอก
สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ
   ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่าย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "ลดภาวะโลกร้อน" โดยนำนักเรียนระดับชั้น
ม.ต้น จำนวน 68 คนเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม ณ สถานีพัฒนาและ ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า นครศรีธรรมราช (เขาพลายดำ) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เพื่อใ้่นักเรียนได้มีจิตสำนึกและตระหนักใน การมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ภาพบรรยากาศSMTP ทัศนศึกษาประเทศมาเลเซีย
นักเรียนโครงการ SMTP ระดับชั้น ม.3 ทัศนศึกษาดูงาน
ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2553
ภาพบรรยากาศ
  สืบสานประเพณีสารทเดือนสิบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปากพนังจัดกิจกรรม
งานสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ในวันที่ 6 กันยายน 2553
ณ ใต้อาีคาร 100 ปี
ภาพบรรยากาศ
  ชนะเลิศกีฬาเรือพาย
นักกีฬาเรือพาย โรงเรียนปากพนังรับรางวัล ในการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกภาค 4 ระหว่างวันที่ 22-23
สิงหาคม 2553 ณ ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ อำเภอปากพนัง
อ่านรายละเอียด
  ทอดผ้าป่าในวันสถาปนาโรงเรียน
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2253 โรงเรียนปากพนังจัดกิจกรรม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนปากพนัง ครบรอบ 111 ปี
และทอดผ้าป่าสามััุคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดหารายได้พัฒนาวงโยธวาฑิตโรงเรียนปากพนัง
ซึ่งยอดเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคี 928,655 บาท
ภาพบรรยากาศ
  คว้ารางวัลชนะเลิศวาดภาพระดับชาติ
นักเรียนโรงเรียนปากพนังคว้า 4 รางวัล ในงานประกวดวาดภาพ
ในงานแพะแห่งชาติ ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 7
อ่านรายละเอียด 1  2
  นายอำเภอมอบข้าวสารบรรจุถุง
ตัวแทนนักเรียนรับข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก ปีที่ 60
และเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน
โดยมี นายวิศาล  เพชรคง นายอำเภอปากพนังมอบหน้าเสาธง
ภาพบรรยากาศ
  ครูผู้สอนดีเด่น
ครูโรงเรียนปากพนังได้รับประกาศเกียรติคุณครูผู้ั้สอนดีเด่น ในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2553
อ่านรายละเอียด
 

พิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
โรงเรียนปากพนังจัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 โดยในงานจัดให้มีการกล่าวคำถวายพระพร การลงนามถวายพระพร
ของคณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ บุคลากร นักเรียน
ภาพบรรยากาศ

   กรีฑาอำเภอปากพนัง
โรงเรียนปากพนังเข้าร่วมกิจกรรมกรีฑานักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชน อำเภอปากพนัง ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่
9-10 สิงหาคม 2553 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองปากพนัง
อำเภอปากพนัง
ภาพบรรยากาศ
  แข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันระพี
เนื่องในวันระพี ประจำปี 2553 ทาง กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายชิงทุนการศึกษาในวันระพี ที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553
ภาพบรรยากาศ
  เลี้ยงส่งรองผู้อำนวยการคนใหม่
โรงเรียนปากพนังแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการคนใหม่
ได้แก่ครูมนตรี หนูขจร ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสระและครูอรุณ รอดสันติกุล
ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์
เกียรติวสุนทราภิวัฒก์
ภาพบรรยากาศ
  ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนปากพนังยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ
อนุชน สรพงศามาศ มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ ของโรงเรียนปากพนัง
ภาพบรรยากาศ
  เข้าค่ายคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียนเข้าค่ายคณิตศาสตร์
ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2553 ณ ท่าหารีสอร์ท อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยวิธีการสอน
ที่หลากหลาย โดยใช้กิจกรรมต่างๆทำให้นักเรียนสนุกสนาน
ไม่เบื่อหน่าย มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ พัฒนาความคิด
และเพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์
ภาพบรรยากาศ
  ถวายเทียนพรรษา
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการนักเรียน
จำนวน 30 คน ได้ดำเนินการถวายเทียนรรษา
ณ วัดเขมวงศาราม (วัดใน) เพื่อสืบสานประัเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2553
ภาพบรรยากาศ
  อบรมมารยาทไทย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดอบรมนักเรียน
ตัวแทนของห้องเรียนในระดับชั้น ม.1- ม.6 เกี่ยวกับมารยาทไทย
เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดี
ของเพื่อนในโรงเรียนและสังคม ชุมชนต่อไป
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 ณ วัดรามประดิษฐ์ อำเภอปากพนัง
ภาพบรรยากาศ
 

เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนในระดับชั้น ม.6 ไปร่วมกิจกรรม
เวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อส่งเสริม
และสืบสานพิธีกรรม ประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2553 ณ วัดรามประดิษฐ์ อำเภอปากพนัง  ภาพบรรยากาศ

  รับรางวัลตอบปัญหาจากผูู้ั้ตรวจราชการแผ่นดิน
สำนักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดินได้มอบเกียรติบัตร
รางวัลชมเชยการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในงาน
ผู้ตรวจราชการแผ่นดินพบประชาชนในส่วนภูมิภาคมอบให้
ด.ช.คณิน  นนทิจันทร์ ม.3/12 และ ด.ญ.ณัฐกัญญา เลิศสุรวัฒน์
ม.3/12 ภาพบรรยากาศ
    ร.ร.ปากพนังเป็นสนามสอบวัดความรู้
การสอบวัดความรู้ นักเรียนชั้น ป. 6 และ ม. 3 ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2553 ตามโครงการส่งเสริม ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 2553 โดยมีกำหนดการดังนี้ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สนาม สอบแข่งขัน
- ประกาศรับสมัครและสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 8 - 23 กรกฎาคม 2553 ณ สนามสอบ
อ่านรายละเอียด
  ศึกษาดูงานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
โรงเรียนปากพนังนำคณะครูและบุคลากรไปศึกษาดูงานโรงเรียน
รางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่
ในวันที่ 8 กรกฎาคม และโรงเรียนสตรีภูเก็ต ในวันที่ 9 กรกฎาคม
ภาพบรรยากาศ
  สวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากิจการ ลูกเสือไทย กลุ่มลูกเสือโรงเรียนปากพนัง กำหนดใหูุ้ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมพิธีการสวนสนาม  ณ สนามกีฬา โรงเรียนปากพนัง
ภาพบรรยากาศ
  กรีฑาสียิ่งใหญ่อลังการ
โรงเรียนปากพนังจัดให้มีการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 24-25 มิ.ย.2553 โดยมีนายวิรัส จันทร์ทอง
รอง ผอ.สพท.นศ.3 เป็นประธานเปิดการแข่งขั้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในด้านทักษะ
ด้านกีฬาและการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
ภาพบรรยากาศ  ภาพบรรยากาศ2
  พิธีมอบทุนการศึกษา
ชมรมชาวปากพนังและมูลนิธิชมรมชาวปากพนัง
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและบริจาคสิ่งของ ประจำปี 2553
แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2553
ณ หอประชุมโรงเรียนปากพนัง
ภาพบรรยากาศ
  หุ่นยนต์ร.ร.ปากพนังคว้ารางวัลชนะเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด
และแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รายการ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ช่วงชั้นที่ 3 รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์อัตโนมัติ ช่วงชั้นที่ 4
และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ทำมือ
ช่วงชั้นที่ 3  อ่านรายละเอียด   ภาพบรรยากาศ
 

รับรางวัลดีเด่นประกวดเรียงความ
ด.ญ.สลิลทิพย์ พุฒิวณิชย์ และน.ส.ธนารีย์ จันทวงศ์ นักเรียน
โรงเรียนปากพนัง ได้รับรางวัลดีเด่นการประกวดเรียงความ
"โครงการเยาวชนรู้รอดปลอดภัย" พร้อมทุนการศึกษา กรมธรรม์
และโล่รางวัล จัดโดย บริษัทวิริยะประกันภัยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม
อ่านรายละเอียด

  อบรมป้องกันไข้หวัดใหญ่
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2553 โรงเรียนปากพนังได้จัดโครงการ
อบรมให้ความรู้และป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สาย พันธุ์ใหม่ 2009 สู่กลุ่มเครือข่ายแกนนำ ณ ห้องประชุมวิริยะไพบูลย์
ภาพบรรยากาศ


  อ่านข่าวย้อนหลัง >    
 

                 
โรงเรียนปากพนัง 027 ถนนชายทะเล  อำเภอปากพนัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
โทร 0-7551-7186  โทรสาร 0-7551-7311
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ : t_hanjail@hotmail.com

 
 
   
 
 
   
   
 
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ